STO AAOI AUG 18 55…

STO AAOI AUG 18 55 put for 1.55 cr