VXX Diagonal Strangles

Sold to open VXX 01/15/2021 15.50 Puts @ 0.22
Sold to Open VXX 01/15/2020 19.50 Calls @ 0.29

Sold to open VXX 01/15/2021 15.00 Puts @ 0.09
Sold to Open VXX 01/15/2020 20.00 Calls @ 0.26