MRVL Strangle / MARA Put

#shortstrangles
$MRVL STO 1/15/2021 51/52 strangle at 1.85

#shortputs
$MARA STO 1/15 22 puts at 2.04