HUT Call / PFE Strangle

#coveredcalls
$HUT STO 2/11 8.50 call at .10

#Strangle #earnings
$PFE STO 2/11 49/60 strangle at .85