labu

#shortputs
sto 4 FEB 2022 16 PUT @.20
avg down