SPY OptionsExpiration

1 SPY Jan 04 2023 374.0 Put – Sold yesterday at $0.42
#DailyLadder