SQ Call / XBI Put

#coveredcalls
$SQ STO 1/27 82 call at .92

#shortputs
$XBI STO 1/27 84 put at .34