#xle sto 3 SEP 21…

#xle

sto 3 SEP 21 47.5 PUT @.18