UVXY proceeding slowly

Sold $UVXY Nov 17 70 calls @ 1.00