TRADES:

BTO WKHS STOCK @16.51
STO WKHS 8/21/20 17.0 CALLS @.55
STO OSTK 8/21/20 120.0 CALL @5.20