TQQQ

#ShortStrangles – Sold TQQQ OCT 30 2020 120.0/170.0 Strangle @ 3.75