TRADES:

THC STO 10/16/20 27.0 PUTS @.52
THC STO 10/16/20 29.5 CALLS @.45 #Short Strangle