PCLN

#ShortStrangles – Taking a small shot….

Sold PCLN DEC 15 2017 1550.0/1950.0 Strangle @ 5.50