Trades

STO $KOLD 5/20 $310C @ 8.8 Thanks Iceman
STO $KOLD 5/20 $275C @ 7.3 Thanks Iceman
STO $KOLD 5/20 $114P @ 1.3 Thanks Iceman
BTO Cov Call $CLVS 1/15 35C @ 32.5 net
BTO Cov Call $GPS 2/19 26C @ 24.55 net Thanks Forexpro
STO $AMZN 1/15 640/650 BUPS @1.15
STO $NFLX 1/15 110/115 BUPS @ 1.15
STO $SPXW 1/8 1975/2000 BUPS @1.25 Thanks Jeff
STO $UVXY 1/15 22P and 2oP @ 1 and .45 Thanks Iceman
STO $THC 2/19 25P @.7 Thanks Ramie