TNA

#ShortPuts – Same strike for better premium….

Sold TNA JAN 18 2019 60.0 Put @ 4.00